вещая  птица 120х100 хм

 

 прогулка с флагом 50х70 хм

 

   домовой 100х80 хм

 

портяной владимир

 

 осень 70х70 хм
portyanoy vladimir

 

 

 

 

           

             

  

                                                                                                

ТРИПТИХИ 3
 весна 70х70 хм

 

 бабье лето 70х60 хм
 пейзаж с палитрой 60х70 хм
 
   летний день 70х60 хм
 лето 70х70 хм
 
день 80х60 хм
натюрморт 90х50 хм
вечер 80х60 хм